Tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị và triết lý kinh doanh của TYGICO

Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

1. Tầm nhìn: Quyết tâm phấn đấu trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam và trong khu vực về các mặt hàng nguyên liệu thành phẩm inox, kim loại màu chất lượng cao bằng cách kết hợp hài hòa giữa sức mạnh nội lực của TYGICO với sức mạnh của các nhà cung cấp, bạn hàng và đối tác chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Liên tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình nhằm mang lại cho khách hàng, người lao động, các cổ đông và cộng đồng những giá trị đích thực, ổn định và dài hạn.

 
2. . Sứ mệnh: Lấy sự hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ làm mục tiêu phấn đấu, thông qua đó thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vì lợi ích tối ưu cho các cổ đông, người lao động và cộng đồng.

 

3. Các giá trị:

- Nhân lực: là giá trị cốt lõi của TYGICO và luôn được ưu tiên phát triển, lấy chất lượng cuộc sống của người lao động làm nền tảng cơ bản để nâng cao giá trị Công ty.


- Khách hàng: luôn suy nghĩ và hành động trung thực vì lợi ích ổn định và lâu dài của khách hàng, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tối ưu với giá cả cạnh tranh.

- Sáng tạo: liên tục cập nhật và cải tiến qui trình quản lý và các qui trình làm việc nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình.


4. Triết lý kinh doanh của TYGICO:
"Lao động nghiêm túc, Kiên định mục tiêu, Không ngừng cải tiến"


5.
 
Hợp tác cùng phát triển: Luôn sẵn sàng hợp tác với các khách hàng, bạn hàng, đối tác trong và ngoài nước trong các lĩnh vực đầu tư, liên kết cùng phát triển trên nguyên tắc bình đẳng, trung thực và cùng có lợi.


Cập nhật: 22/07/2019
Lượt xem: 15245
Lên trên