THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2019
1. Trợ lý văn phòng (05HC-NS/HN)
2. Nhân viên Marketing (05MKT/HN)
3. Chuyên viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
4. Giám sát bán hàng (05GSBH/HN, HCM)
5.  Nhân viên xuất nhập khẩu (05XNK/HN)
Chi tiết
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8 - 2019
1. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
2. Nhân viên Giám sát bán hàng (05GSBH/HN, HCM)
3.  Nhân viên xuất nhập khẩu (05XNK/HN)
Chi tiết
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 7 - 2019
1. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
2. Nhân viên Giám sát bán hàng (05GSBH/HN, HCM)

Chi tiết
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 6 - 2019
1. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
2. Nhân viên xuất nhập khẩu (05XNK/HN)
Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 5/2019
Do yêu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, có phẩm chất tốt. Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 4/2019
Do yêu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, có phẩm chất tốt Chi tiết